[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Opravy a aktualizace


Opravy programu FinKalk 2001

Postup instalace oprav:

 1. Nakopírujte si soubor opravy do svého počítače, nejlépe do samostatného adresáře.

 2. Spusťte jej - program automaticky rozbalí instalační proceduru a pomocné soubory a provede jejich spuštění.

 3. Dále postupujte podle pokynů instalační procedury. Upozorňujeme, že oprava musí být nainstalována do stejného adresáře jako původní instalace!!

 4. Po skončení instalace je možné odstranit pomocné instalační soubory. Pro případnou novou instalaci FinKalku si schovejte pouze soubor, který jste si nahráli z Internetu.

 Upozornění: používejte vždy pouze opravu odpovídající vaší verzi FinKalk 2001, pokud použijete jinou, program přestane fungovat! 

Verzi programu si zobrazíte pomocí menu "Nápověda -> O programu"

horizontal rule

8. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.10.1)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.10.0. (nepoužívat pro jinou verzi!!) - stáhněte zde (velikost 979 kB).

Tato oprava řeší dva problémy novelizovaných panelů advokátního tarifu a paušálních náhrad:

 1. v obou panelech docházelo při tisku výstupní sestavy k náhodnému odpojení tlačítek nastavení tiskárny a tisku;
 2. v panelu Advokátní tarif se u poslední novely nezobrazoval zaškrtávací box "ex-offo".

Podrobnější popis najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace. FinKalk po úspěšné instalaci opravy zobrazuje číslo verze 3.10.1.154.

7. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.9.6)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.9.5. (nepoužívat pro jinou verzi!!) - stáhněte zde (velikost 1.09 MB).

Obsahuje tyto opravy:

 1. opraví chování panelu Úroky z prodlení (datum platnosti vyhlášky 163/2005 Sb. nastaveno na 28.4.2005, nezaokrouhlování úrokových sazeb v tiskových výstupech);

Podrobnější popis najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace. FinKalk po úspěšné instalaci opravy zobrazuje číslo verze 3.9.6.140.

6. Oprava programu FinKalk 2001 (nebyla oficiálně vydána)

5. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.9.1)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.9.0 - stáhněte zde (velikost 1.07 MB).

Obsahuje tyto opravy:

 1. opraví chování panelu Splátky dluhu (nepřesnosti režimu JISTINA a nepřesnosti rekapitulací);

Podrobnější popis najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace. FinKalk po úspěšné instalaci opravy zobrazuje číslo verze 3.9.1.119.

4.2 Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.8.4)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.8.3.93 - stáhněte zde (velikost 1.44 MB). Nepoužívejte pro verze nižší - nejprve aplikujte opravu 4.1!!

Obsahuje tyto opravy:

 1. opraví chování panelu Cestovní příkazy (chyby při zadávání nové úlohy a nového řádku příkazu);

Podrobnější popis najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace. FinKalk po úspěšné instalaci opravy zobrazuje číslo verze 3.8.4.99.

4.1 Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.8.3)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.8.1.x, 3.8.2.x a 3.8.3.90 a nižších dodávané v lednu/únoru 2004  - stáhněte zde (velikost 1.44 MB). Nepoužívejte pro verzi 3.8.0.x (prosinec 2003), tato oprava pro Vás není kompletní!! Nejprve proveďte update z CD, které jste dostali běžnou poštou.

Obsahuje tyto opravy:

 1. zvýší přesnost zaokrouhlování úrokových sazeb v panelech Úroky z prodlení a Splátky dluhu;

 2. odstraní problémy při tisku sad případů v panelu Úroky z prodlení;

 3. odstraní problém s výpočtem smluvní pokuty v panelu Splátky dluhu v některých typech úloh.

Podrobnější popis najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace. FinKalk po úspěšné instalaci opravy zobrazuje číslo verze 3.8.3.92.

4. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.8.2) - již nepoužívejte, platná je oprava 4.1!

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.8.1 dodávané v lednu 2004  - stáhněte zde (velikost 1.27 MB). Nepoužívejte pro verzi 3.8.0 (prosinec 2003), tato oprava pro Vás není kompletní!! Dostanete update na CD běžnou poštou.

Obsahuje tyto opravy:

 1. opraví chybu formátování Tarifní hodnoty v panelu Odměny advokátů a v některých 
  dalších panelech;

 2. odstraní problémy při tisku v panelu Splátky dluhu ("chybějící soubor");

 3. doplní soubory k panelu Paušální odměna, které se nenakopírovali u některých instalací;

 4. opraví chování při nenalezení licenčního souboru.

Podrobnější popis najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace.

horizontal rule

3. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.5.1)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.5.0.x  - stáhněte zde (velikost 1.29 MB)

Obsahuje tuto opravu:

 1. Panel Odhad daně z příjmu - opraví nepřesnost při výpočtu zálohy na zdravotní pojištění pro letošní rok

Podrobnější popis všech změn najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace.

horizontal rule

2. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.0.3.28)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pouze pro verzi 3.0.3.22  - stáhněte zde (velikost 1.14 MB)

Obsahuje tuto opravu:

 1. Panel Penále 1 – Úroky z prodlení - v tomto panelu bylo opraveno formálně nevhodné zaokrouhlování procentní úrokové sazby na jedno desetinné místo. Výpočet touto formální vadou nebyl ovliněn!

Podrobnější popis všech změn najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace.

horizontal rule

1. Oprava programu FinKalk 2001 (verze 3.0.3.22)

Oprava systému FinKalk 2001 určená pro verze 3.0.2.x a nižší - stáhněte zde (velikost 1.37 MB)

Obsahuje tyto změny a opravy:

 1. Panel Penále 1 – Úroky z prodlení - v tomto panelu bylo opraveno několik nepřesností v uživatelském ovládání (např.: v některých případech se po ručním zadání úrokových sazeb neprovádělo přepočtení výsledků) a bylo provedeno několik úprav ovládání podle připomínek uživatelů.

 2. Panel Úroky a výnosy z vkladů – v tomto panelu bylo odstraněno opomenutí, kdy panel nereagoval na změnu vstupní částky. Dále byl doplněn přehled uložených úloh podobně jako v panelu Úroky z prodlení.

Podrobnější popis všech změn najdete v souboru README, který se zobrazuje během instalace.

 


Úvod ] Nahoru ] [ Opravy a aktualizace ] Řešení problémů ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47