[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

E-mail dotazník

Zpracování dat z elektronických dotazníků distribuovaných elektronickou poštou.

Velmi operativní a levné řešení. Dotazníky jsou připraveny např. ve formátu MS Excel a již zahrnují seznamy povolených odpovědí i logické vazby mezi otázkami. Rozesílání a sběr dotazníků se řeší zpravidla technickými prostředky klienta, čímž se na jedné straně šetří náklady, ale také zvyšuje legitimitu celé akce v očích respondentů. Respondenti jsou vyzváni k vyplnění svým nadřízeným nebo specializovaným útvarem, což zaručí dobrou návratnost.

Typický průběh projektu

bulletNávrh dotazníku (V)
bulletSchválení dotazníku (k)
bulletProgramování dotazníku (S)
bulletOdeslání do terénu (k)
bulletTERÉNNÍ SBĚR DAT (k)
bulletPříprava kódového klíče (V)
bulletSchválení kódového klíče (k)
bulletKódování otevřených otázek (V)
bulletSTATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ (S)
bulletPrezentace výsledků (V)
bulletArchivace (V)

Legenda:    (k) klient    (S) Standardní služby    (V) Volitelné služby

 

Obr. 1: Možný průběh projektu.


Úvod ] Nahoru ] Papírový dotazník ] WWW dotazník ] [ E-mail dotazník ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47