[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Zpráva 15

PRO OKAMŽITÉ ZVEŘEJNĚNÍ

horizontal rule

Bojujeme proti nekalé konkurenci: názvy FinKalk® a AdvoKalk® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Lionet s.r.o.

4.10.2005 - Společnost Lionet s.r.o. si zaregistrovala názvy svých nejpopulárnějších programů FINKALK® a ADVOKALK® jako ochranné známky. Snaží se tak čelit nekalým praktikám konkurence těžící z dobrého jména a tradice obou programů na našem softwarovém trhu. Důvod tohoto kroku je podrobněji vysvětlen v prohlášení jednatele společnosti Ing. Jaromíra Luhana:

"Často nás kontaktují uživatelé napodobenin našich programů s žádostmi o pomoc při řešení problémů s nefunkčností těchto napodobenin. Přestože jsme se našim zákazníkům snažili vždy vycházet všemožně vstříc, v těchto případech nemůžeme dělat víc, než nedobrou situaci objasnit. Nemáme totiž možnost, jak ovlivnit fungování napodobenin, protože s nimi ani s jejich autory nemáme nic společného.

Podle našich vědomostí se na trhu vyskytuje minimálně jeden produkt zneužívající chráněné názvy FinKalk® nebo AdvoKalk®. Autoři patrně oslovují vybrané zákazníky přímo zasíláním letáčků či ukázkových verzí, nicméně pokud víme neposkytují zákazníkům žádnou klasickou technickou podporu při řešení problémů a kvalita napodobenin neodpovídá tomu, na co jsou zákazníci zvyklí u původních programů ani informacím, které získají z našich webových stránek. To pochopitelně poškozuje dobré jméno naší firmy i obou zmíněných programů.

Naše společnost legálně zakoupila oba zmiňované programy od původní autorské firmy TIMING Praha a vynakládá nemalé částky na jejich další rozvoj k plné spokojenosti zákazníků. Abychom chránili naše investice i zájmy našich zákazníků, rozhodli jsme se postupovat proti napodobitelům právní cestou. Prvním krokem byla právě registrace ochranných známek, další kroky budou bezprostředně následovat.

Dovolte mi, abych na tomto místě prohlásil, že společnost Lionet s.r.o. je jediným vlastníkem práv na šíření programů nesoucích označení v názvu slovo FINKALK® nebo ADVOKALK®. V této chvíli neexistuje jiný subjekt, který by byl oprávněn šířit jakékoliv softwarové produkty nesoucí toto označení nebo by měl souhlas prodávat naše původní programy FinKalk® nebo AdvoKalk®."
 

horizontal rule

Více informací na adrese:

Lionet, s.r.o.
Křišťálová 10, 154 00 Praha 5 - Slivenec
Tel: +420 - 607 107 897
Internet:


Úvod ] Nahoru ] Starší novinky ] [ Zpráva 15 ] Zpráva 26 ] Zpráva 27 ] Zpráva 28 ] Starší tiskové zprávy ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47