[Logo společnosti]

 

Pro letošní rok připravujeme kompletně novou verzi programu FinKalk. FinKalk vždy byl, je a hodlá být i do budoucna programem pro nejširší uživatelskou obec a jako takový se snaží vycházet z potřeb a podnětů jednotlivých uživatelů. Máme připravenou celou řadu vylepšení a novinek, které si pro tuto chvíli ještě necháme pro sebe. Nicméně nepředpokládáme, že jsme vymysleli vše, co vymyslet šlo. Proto bychom Vás rádi na tomto místě požádali o spolupráci při její přípravě formou krátké ankety. Její vyplnění Vám nezabere více než pár minut a do budoucna Vám může ulehčit práci formou nového panelu, s jehož pomocí snadno vyřešíte nějaký výpočet, který Vám v současné době komplikuje práci.

Navíc Vám vyplnění dotazníku přinese možnost slevy 25% z Vaší příští objednávky! 
Stačí, abyste v závěru dotazníku vyplnili e-mailovou adresu a (pokud máte) také licenční číslo Vašeho stávajícího FinKalku. Na tuto adresu Vám zašleme speciální kód, který můžete použít při Vaší příští objednávce. Je ovšem nezbytné, abyste v objednávce použili stejný e-mail, na jaký Vám bude kód zaslán.

Upozorňujeme, že tento kód není možné kombinovat s jinými slevami.

horizontal rule

Anketa - FinKalk 2005

1. Jakou variantu programu FinKalk používáte?

Plnou Advokát Výběr Mini Finkalk96 Advokalk96

2. Kolik máte Vy nebo Vaše firma licencí?

Jednu Dvě Tři až pět Více než pět

3. Jak často pracujete s programem Finkalk?

Denně nebo téměř denně 1-2 za týden 1-2 za měsíc Méně často, nahodile

4. Které z panelů používáte nejčastěji (můžete zaškrtnout i více možností)

Burza - hodnoty akcií a obligací Náhrada za ztrátu výdělku Sazby ČNB
Cestovní příkazy Notářské poplatky Směnky
Daň dědická, darovací,
z převodu nemovitostí
Odměna exekutora Sociální dávky, životní minimum
Daň z příjmu, sociální a zdravotní Odměny advokátů Soudní poplatky
Hypotéky Odměna likvidátora Správní poplatky
Jednotky Odpisy základních prostředků Úroky z prodlení - penále
Kalendář Paušální odměna v občanském
soudním řízení
Úroky z prodlení-splátkový kalendář
Kalkulačka Poštovné Vizitky
Konkurs a vyrovnání PSČ Vklady-úroky a výnosy
Rozhodčí řízení

5. Který z panelů považujete za nejlepší

6. Který z panelů považujete za nejhorší

7. Co ve Finkalku nejvíce postrádáte, co vám nejvíce vadí?

8. Jak byste uvítal(a) následující vylepšení a funkce?


(1 = určitě ano, 2 = spíše ano, 3 = nevím, 4 = spíše ne, 5 = rozhodně ne, 9 = nerozumím, netýká se mě)
Automatické stahování nových číselníků z internetu   1 2 3 4 5 9
Automatické stahování a instalace nových verzí z internetu   1 2 3 4 5 9
Finkalk celý na Internetu (žádná instalace na vašem počítači)   1 2 3 4 5 9
Verzi Finkalku pro kapesní počítače (PDA)   1 2 3 4 5 9
Přenos informací mezi panely   1 2 3 4 5 9
Vystavení faktury na základě výpočtu ve více panelech   1 2 3 4 5 9
Evidenci a vystavování obecných faktur a pokladních dokladů   1 2 3 4 5 9
Panel si pamatuje poslední data (ve všech polích)   1 2 3 4 5 9
Lepší uživatelské rozhraní   1 2 3 4 5 9
Jiné-jaké   1 2 3 4 5 9

9. Vaše profese (můžete zaškrtnout i více možností)

Advokát Jiný právník Exekutor
Notář Soudní znalec Státní úředník, zaměstnanec
Soudce Likvidátor Makléř
Rozhodce   Správce konkursní podstaty Jiná profese

10. Čtete pravidelně (můžete zaškrtnout i více možností)

Ekonom Bulletin advokacie www.legis.cz
EURO www.epravo.cz www.ipravnik.cz
Hospodářské noviny www.pravnik.cz www.souborpredpisu.cz

11. Jaké další programy používáte

Podatelna
ASPI
JURIX
jiný:

12. Jaký používáte operační systém?

13. Jak jste vy nebo vaše firma (kancelář) připojeni k internetu?

14. Jaký vy osobně používáte počítač (můžete zaškrtnout více možností)?

PC v kanceláři
PC doma
notebook, laptop
PDA, handheld, kapesní PC, komunikátor
jiný, jinde

Uveďte, prosím, vaši e-mailovou adresu, na niž Vám zašleme kód pro slevu.

   

Uveďte, prosím, licenční číslo Vašeho Finkalku.

   

horizontal rule


Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47