[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Novinky


Novinky programu FinKalk 2001

        

         Verze 3.15:         

Ve verzi 3.15:

bulletbyl upraven výpočet Úroků z prodlení podle novel č. 180/2013 Sb. a 351/2013 Sb.;
bulletbyly aktualizovány odměny likvidátorů - společný panel Likvidace, konkursy – novela č. 351/2013 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Odměny soudních exekutorů – novela č. 490/2012 Sb.;
bulletdo panelu Správní poplatky byly zapracovány všechny novely až po novelu 306/2013 Sb.;
bulletbyly aktualizovány poštovní poplatky v panelu Poštovné.

         Verze 3.14:         

Ve verzi 3.14:

bulletbyl aktualizován panel Odměny advokátů - novela 486/2012 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Soudní poplatky - novely 202/2012 Sb. a 396/2012 Sb.;
bulletdo panelu Správní poplatky byly zapracovány všechny novely až po novelu 503/2012 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Náhrada za ztrátu na výdělku – nařízení vlády č. 483/2012 Sb.;
bulletbyla aktualizována data pro výpočet cestovních náhrad a sazby DPH.

         Verze 3.13:         

Ve verzi 3.13: 

bulletbyl aktualizován panel Soudní poplatky - novela 19/2012 Sb.;
bulletdo panelu Správní poplatky byly zapracovány všechny novely až po novelu 53/2012 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Paušální odměny v občanském řízení  - novela č. 64/2012 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Odměny soudních exekutorů – novela č. 63/2012 Sb.;
bulletdrobnými úpravami prošel panel Cestovní náhrady;
bulletbyl aktualizován panel Náhrada za ztrátu na výdělku – nařízení vlády č. 9/2012 Sb.;
bulletbyla aktualizována data pro výpočet životního minima, sazby DPH a cestovních náhrad;
bulletbyly aktualizovány poštovní poplatky v panelu Poštovné.

         Verze 3.12:         

Ve verzi 3.12: 

bulletbyl aktualizován panel Soudní poplatky - novela 218/2011 Sb.;
bulletdo panelu Správní poplatky byly zapracovány všechny novely až po novelu 245/2011 Sb.

         Verze 3.11:         

Ve verzi 3.11: 

bulletbyl aktualizován panel Cestovní příkazy až po novelu 377/2010 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Odměny notářů až po novelu 167/2009 Sb.;
bulletbyl aktualizován společný panel Konkurs, nucená správa, likvidace až po novelu 329/2009 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Náhrada za ztrátu na výdělku až do N. v. 417/2010 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Odměny advokátů - novela 399/2010 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Soudní poplatky - novela 123/2008 Sb.;
bulletbyl upraven výpočet Úroků z prodlení podle nařízení vlády č. 33/2010 Sb.;
bulletdo panelu Správní poplatky byly zapracovány všechny novely až po novelu 30/2011 Sb.;
bulletbyl aktualizován panel Státní sociální dávky dle stavu k 1.1.2011 (vč. novely 110/2006 Sb.).

         Verze 3.10:         

Ve verzi 3.10: 

bulletbyla kompletně implementována novelizace advokátního tarifu a paušálních náhrad (panely Odměny advokátů a Paušální odměny v občanském řízení) k stavu platnému od 1.9.2006 (276/2006 Sb., 277/2006 Sb.);
bulletu obou panelů byl přepracován tisk tak, aby bylo možno tisknout vedle kompletní faktury také jednoduchou účtenku;
bulletnovelizovány byly také panely: Odměny notářů (až do 399/2006 Sb.), Konkurs (278/2006 Sb.), Odměny likvidátorů (414/2004 Sb.);
bulletpanel Odměny likvidátorů by kompletně přepracován, sloučen s panelem Konkurs a byl doplněn o výpočty odměn dalších typů likvidací (podniků, apod.);
bulletupraven výpočet úroků z prodlení podle nařízení vlády č. 163/2005 Sb. do panelu Úroky z prodlení tak, aby první sazba byla brána podle sazby platné k prvnímu dni pololetí, nikoliv ke dni vzniku dluhu;
bulletdo panelu Správní poplatky byl kompletně převeden do formy podle zákona 634/2004 Sb. a byly zapracovány všechny novely platné k 1.10.2006;
bulletbyl doplněn samostatný výpočet počtu dnů mezi dvěma daty – vyvolává se z menu „Nástroje“;
bulletbyly aktualizovány některé datové soubory (např. sazby ČNB) a panel Sazby ČNB byl doplněn o zobrazování dvoutýdenní REPO sazby;

         Verze 3.9.5:         

Ve verzi 3.9.5 byl doplněn: 

bulletvýpočet úroků z prodlení dle nařízení vlády číslo 163/2005 Sb. do panelu Úroky z prodlení.

         Verze 3.9:         

Ve verzi 3.9 byly provedeny následující změny: 

bulletpřidán byl nový panel Odměny likvidátorů;
bulletbyla doplněna bude funkčnost panelu Splátkového kalendáře
bulleto volitelnou možnost umořovat nejprve jistinu;
bulleto práci s přeplatky, které mohou dočasně vznikat při evidenci série plateb;
bulletdoplněna byla funkčnost a ovládání panelu Cestovní náhrady;
bulletpanel Advokátní tarif byl doplněn o možnost práce s daní z přidané hodnoty;
bulletdoplněn byl tisk do panelu Náhrada za ztrátu na výdělku;
bulletbyly doplněny aktuální data do několika panelů a provedeny některé úpravy ovládání podle námětů uživatelů a opravy chyb.

 

         Verze 3.8:         

Ve verzi 3.8 byly provedeny následující změny: 

bullet

panel Cestovní náhrady byl přepracován podle nových předpisů a doplněn možností ukládat osobní údaje různých osob a technické údaje více motorových vozidel;

bullet

panel Splátky dluhu rovněž kompletně přepracován, byla doplněna možnost vypočítat dluh k různým datům a výpočet smluvní pokuty;

bullet

doplněn tisk advokátní faktury a výpočet cestovného do panelu Paušální odměny v občanském řízení;

bullet

do panelu Úroky z prodlení doplněn delší popis případu pro tisk a výpočet smluvní pokuty;

bullet

byly doplněny tiskové protokoly do dalších panelů: Konkurs, Rozhodčí řízení, Směnky, a dalších;

bullet

řada panelů byla aktualizována podle posledních novel (Správní poplatky, Soudní poplatky, Daň z převodu nemovitostí, Náhrada za ztrátu na výdělku a další);

bullet

Bylo upraveno a zpřehledněno uživatelské prostředí programu a upraveno formátování čísel tak, aby bylo čitelnější.

horizontal rule

         Verze 3.7:         

Ve verzi 3.7 byly provedeny následující změny: 

bullet

Doplněn tisk kompletní advokátní faktury do panelu Odměny advokátů;

bulletV tomtéž panelu bylo doplněno vyúčtování cestovních nákladů, které se objevuje i v tiskové sestavě advokátní faktury, potřebné údaje o vozidle jsou společné i pro nově upravený panel Cestovní náhrady;
bulletDo panelu Úroky z prodlení byl doplněn speciální protokol umožňující tisknout více případů najednou se závěrečnou rekapitulací;
bulletV  tiskovém protokolu panelu Splátky dluhu byla doplněna závěrečná rekapitulace stavu dluhu ke dni tisku protokolu, zároveň bylo zpřesněno ovládání panelu;
bulletAktualizován byl panel Diskontní sazby ČNB;
bulletUživatelské prostředí programu bylo v některých panelech upraveno podle námětů a požadavků uživatelů. Takto byl upraven například panel pro Odhad daně z příjmu.

horizontal rule

         Verze 3.5:         

Ve verzi 3.5 byly provedeny následující změny: 

bullet

 Program přináší zcela nový panel Odměny soudních exekutorů, který vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.

bulletAktualizován byl panel Diskontní sazby ČNB.
bulletAktualizován byl panel Poštovní poplatky.
bulletPodle Nařízení vlády číslo 464/2001 Sb. byl aktualizován panel Náhrady za ztrátu na výdělku...
bulletNově upraven byl panel Odhad daně z příjmu... Doplněno bylo zadávání snížení daňového základu o: úroky hypotéčních úvěrů, platby životního pojištění a penzijního připojištění i za odběry krve.
bulletNové tiskové protokoly byly přidány do panelů Notářské poplatky, Paušální odměna v občanském řízení a Soudní poplatky.
bulletUživatelské prostředí programu bylo vylepšeno o novou skupinu Oblíbené, kam si můžete okopírovat často používaná tlačítka pro spuštění panelů. Program dále umí automaticky otevírat všechny panely otevřené při předešlém ukončení a dovoluje také zobrazovat více panelů vedle se nebo dokonce "vyjmout" panel z hlavního okna a voně jím pohybovat po obrazovce.

horizontal rule

         Verze 3.1:         

Ve verzi 3.1 byly provedeny následující změny: 

bullet panel Notářské poplatky byl přepracován podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti z 29.5.2001 (196/2001 Sb.)
bulletbyl aktualizován výpočet Životního minima
bulletbyl aktualizován panel Diskontní sazby ČNB.

horizontal rule

         Verze 3.0:         

Ve verzi 3.0 bylo kompletně přepracováno ovládání panelů tak, aby se maximálně zlepšilo ovládání, byly doplněny nové funkce a v neposlední řadě i nové panely. Jedná se zejména o: 

bullet panel Cestovní náhrady, který nahradí běžně používané papírové formuláře Cestovních příkazů
bulletpanel Paušální výše odměny v občanském řízení, který vychází z vyhlášky 484/2000 Sb.
bulletinovován byl obsah panelu Databáze PSČ tak, aby bylo možné vyhledávat podle obce podle okresů, UTO a podobně.
bulletpodle Nařízení vlády číslo 18/2001 Sb. byl doplněn panel Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti
bulletpodle vyhlášky 255/2000 Sb. byl kompletně přepracován Soudní poplatky
bulletbyly přepracovány a doplněny tiskové sestavy.

horizontal rule

 

Produkt FinKalk je vyvíjen v úzké spolupráci s Vámi - uživateli. Celá řada panelů vznikla z Vašich podnětů. Proto mohou být i Vaše náměty a nápady hybnou silou dalšího rozvoje programu. Jsme rádi za každou novou myšlenku, kterou můžeme do programu zapracovat, abychom Vám poskytli ještě kvalitnější pomůcky pro usnadnění každodenní práce.
Prosíme sdělte nám své poznatky z práce s programem, případně náměty na jeho další vylepšení nebo rozšíření. Můžete k tomu využít i níže uvedený formulář. Pokud chcete, abychom Vám odpověděli, zanechte nám kontaktní informace.

Nápady a připomínky, komentáře

Pokud Váš námět použijeme do nové verze programu, zašleme Vám ji jako poděkování zdarma!

Kontaktní informace

Jméno:
Titul:
Firma:
Adresa:
Telefon:
FAX:
E-mail:

Firma Lionet, s.r.o. zaručuje, že zaslané údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu firmy, nebudou poskytnuty třetím subjektům ani použity pro účely zasílání nevyžádané pošty od třetích subjektů.

 


Úvod ] Nahoru ] [ Novinky ] Panely ] Ceník a objednávka ] Download ] Aktualizace ] Podpora ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47