[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Panely


horizontal rule

Panely programů FinKalk a AdvoKalk

horizontal rule


Panely obsažené v obou programech (FinKalk i AdvoKalk) Panely navíc ve FinKalku
bulletDaň dědická a z převodu nemovitostí
bulletDiskontní sazby ČNB
bulletKalendář
bulletKartotéka vizitek
bulletOdměna správce při konkurzu a vyrovnání
bulletOdměny advokátů
bulletOdměny notářů
bulletPoplatky při rozhodčím řízení
bulletPoštovní poplatky
bulletPSČ a telefonní předvolby
bulletSoudní poplatky
bulletSprávní poplatky
bulletStátní sociální dávky, životní minimum
bulletÚroky z prodlení
bulletÚroky z prodlení - splátkový kalendář
bulletZtráta na výdělku při pracovní neschopnosti
bulletCenné papíry
bulletHypoteční úvěry
bulletKalkulačka
bulletOdhad daňové povinnosti, zdravotního a sociálního pojištění - viz poznámka
bulletOdpisy základních prostředků
bulletPřevody jednotek
bulletVklady - úroky - výnosy
bulletVýnosy z držení směnky

Červeně označené panely jsou nové nebo změněné v poslední verzi
Poznámka:
tento panel je zařazen do nové varianty AdvoKalk 96 PLUS!

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuOdpisy základních prostředků

horizontal rule

Panel počítá odpisy základních prostředků (investičního majetku) pro všechny odpisové skupiny. V přehledné formě můžete zjistit částku odpisu v libovolném roce odpisového období.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuOdhad daňové povinnosti

horizontal rule

Pomocí této kalkulačky můžete snadno odhadnout Vaši daňovou povinnost (daň z příjmu). Panel umožňuje zahrnout vedle skutečně realizovaných příjmů a výdajů také odhad za období zbývající do konce účetního období. Můžete tedy spočítat, jakou úsporu na dani z příjmu bude znamenat předpokládaná investice nebo výdaj.
Nově byl panel doplněn o samostatný subpanel sloužící k výpočtu odhadu plateb sociálního a zdravotního pojištění. Podoba panelu je odvozena od formulářů Správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny používaných pro rok 1998 a bude aktualizována pro další rok vždy začátkem nového roku.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuÚroky z prodlení

horizontal rule

Často se opakující úloha při již jen poněkud rozsáhlejších dodavatelsko-odběratelských vztazích: výpočet penále za nedodržení termínu platby s přesností na jeden den. Vaše vymáhání platby bude mnohem účinnější, doložíme-li je přesným výpočtem. Tento panel patří k nejoblíbenějším a nejčastěji používaným. Nově byl panel doplněn možností automaticky zadat správnou úrokovou míru podle výše diskontní sazby ČNB (dle ustanovení vyhlášky 142/1994 Sb.) 

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuÚroky z prodlení - splátkový kalendář

horizontal rule

 

Rozšíření původního panelu Penále na případy, kdy dlužník uhrazuje dluh postupně ve splátkách a kdy mu mohou nabíhat nové dluhy s různou úrokovou mírou. Panel eviduje kompletní obchodní případ, počítá úroky z prodlení průběžně a umožňuje tisk protokolu.

horizontal rule

odchod na zacatek seznamuOdměny advokátům

horizontal rule

Nástroj nepostradatelný pro každého advokáta i pro časté klienty advokátních kanceláří. Z ceny předmětu sporu, počtu úkonů, promeškaného času a dalších hotových výdajů zjistíte okamžitě příslušnou odměnu podle platné normy - vyhlášek č. 270/1990 Sb, 177/1996 Sb. a 235/1997 Sb.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPoplatky při rozhodčím řízení

horizontal rule

Panel počítá výšku poplatku za rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Vychází z Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, jež jsou přílohou Řádu Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR uveřejněného v Obchodním věstníku č. 51/1994 ze dne 21.12.1994.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuSoudní poplatky

horizontal rule

Zjištění soudních poplatků za kterýkoliv úkon podle sazebníku poplatků - zákona č. 549/1991 Sb. ve znění následných předpisů. Vypořádáním bezpodílového spoluvlastnictví manželů počínaje, přes zápisy do obchodního rejstříku až po ověřování cizojazyčných listin a dokumentů. Nově byl panel doplněn také výpočtem podle vyhlášky 255/2000 Sb.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuDiskontní sazby ČNB

horizontal rule

Databáze diskontních sazeb, vyhlašovaných od roku 1990 Českou národní bankou. Hodnotu diskontní sazby lze použít pro stanovení úrokové míry např. u úroků z prodlení apod. Databáze je průběžně aktualizovaná a je okamžitě k dispozici přes Internet.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuVklady - úroky - výnosy

horizontal rule

Výpočty reálných výnosů z různých typů vkladů. Různé zveřejňované přehledy často obsahují navzájem nesrovnatelné údaje - různé banky úročí Váš kapitál různým způsobem: ročně, čtvrtletně, s připisováním k jistině apod. Pouze tímto výpočtem zjistíte, který vklad je po Vás opravdu nejvýhodnější.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuCenné papíry - hodnota akcií a obligací

horizontal rule

Díky kupónové privatizaci je dnes téměř každý vlastníkem akcií. Jaká však je jejich reálná hodnota, zda má smysl je za určitých podmínek prodat či nakoupit, Vám řekne tato kalkulačka.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuVýnosy z držení směnky

horizontal rule

Donedávna u nás téměř neznámý druh cenného papíru - směnka se zvolna stává běžnou rekvizitou tržní společnosti. Tato kalkulačka Vám odpoví, kdy má smysl směnku koupit nebo prodat a jaký z toho bude zisk?

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuStátní sociální dávky, životní minimum

horizontal rule

Systém státních sociálních dávek je pro mnohé každodenním chlebem - výpočty životního minima a z něj odvozených sociálních dávek jsou a budou po celé republice prováděny bez nadsázky po statisících a nevyhnou se prakticky žádné rodině - navíc vždy znovu a znovu při každé změně finančních podmínek, překročení věkové hranice, ukončení studia, narození, úmrtí. Pohodlnou alternativou k poměrně zdlouhavým výpočtům je obrazovková "kalkulačka" FinKalku. Vzhledem k častým změnám je aktualizace prováděna také přes Internet.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuHypotéční úvěry

horizontal rule

Kolem možnosti získat úvěr na koupi bytu či rodinného domu panuje stále ještě mnoho nejasností. Tento nástroj Vám pomůže se v dané problematice rychle zorientovat a realisticky zhodnotit Vaši situaci.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuZtráta na výdělku při pracovní neschopnosti

horizontal rule

Mezi vznikem nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a skutečným odškodněním zpravidla uplyne nějaký čas. Jistou valorizaci náhrady řeší několik právních norem a my Vám nabízíme spolehlivého průvodce. V nové verzi jsou k dispozici výpočty podle zákoníku práce i podle občanského zákoníku

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuKalendář

horizontal rule

Každodenní pomocník pro vyhledávání dat a jejich přenos do kalkulaček - úroků z prodlení, vkladů, směnek, atd.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPřevody jednotek

horizontal rule

Rychlé a pohodlné převody desítek jednotek měr, vah, objemu, teploty, tlaku, energie, výkonů, ... vyskytujících se v každodenní praxi i v historické literatuře.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamu Kalkulačka pro inženýrské výpočty

horizontal rule

Realisticky zobrazená "vědeckotechnická" kalkulačka s celou řadou matematických funkcí - rychlý výpočet bez jakýchkoliv zbytečností.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuKartotéka vizitek

horizontal rule

Kartotéka slouží k evidenci adres a telefonních čísel. Ukázkově byla naplněna téměř třemi sty adres různých institucí resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Kapacita kartotéky je omezena pouze fyzickým prostorem vašeho pevného disku.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuSprávní poplatky

horizontal rule

Kalkulačka zobrazuje v přehledné podobě sazebník správních poplatků vybíraných správními orgány ČR. Sazebník je přílohou zákona číslo 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuOdměny notářů

horizontal rule

Abyste zjistili výšku odměny notáře za různé notářské úkony (kupříkladu za ověření smlouvy, zápisu z valné hromady nebo za správu dědictví) nemusíte dlouho shánět pomůže Vám tato kalkulačka. Nově vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti číslo 196/2001 Sb.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuOdměna správce při konkurzu a vyrovnání

horizontal rule

Kalkulačka počítá odměnu náležející správci konkursní podstaty (při konkursu) a odměnu náležející správci, který provádí vyrovnání. Vychází ze zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání a vyhlášky ministerstva spravedlnosti 277/1996 ze dne 24. října 1996 ve znění pozdějších předpisů.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuPSČ a telefonní předvolby

horizontal rule

Kalkulačka slouží ke zjištění poštovních směrovacích čísel a telefonních předvoleb obcí České a Slovenské Republiky. Umožňuje snadné a rychlé vyhledávání údajů podle libovolné z hodnot - kupříkladu města podle telefonní předvolby nebo PSČ.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuSazba poštovních poplatků

horizontal rule

Ani stanovení poštovních poplatků nemusí být jednoduché. Naše kalkulačka však poskytuje výpočet podle kompletního seznamu poštovních poplatků platných vždy k aktuálnímu datu. V případě změn je i tato kalkulačka aktualizována přes Internet.

horizontal rule

 

odchod na zacatek seznamuDaň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

horizontal rule

Pomocník pro výpočet výšky daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti. Vychází ze zákona 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti ve znění pozdějších předpisů.

horizontal rule

 


Úvod ] Nahoru ] Přehled verzí ] [ Panely ] Objednávka ] Aktualizace ] Podpora ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47