[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Přehled verzí


Přehled verzí programů FinKalk96 a AdvoKalk96 pro Windows:

horizontal rule

Nová varianta - AdvoKalk 96 PLUS! - produkt AdvoKalk 96 + panel Odhad daňové povinnosti včetně subpanelu Odhad sociálního a zdravotního pojistného.

         Verze 2.40:         
- Notářské poplatky -  panel byl kompletně přepracován podle nové vyhlášky 196/2001 Sb.
- Inovovány byly výpočty státních sociálních dávek v panelu Dávky (dle novely platné od 1.10.2001). Tato aktualizace je k dispozici i pro stažení přes Internet - zde.
- Byla přidána nová Diskontní sazba ČNB. Tato aktualizace je k dispozici i pro stažení přes Internet - zde.

         Verze 2.30:         
- Soudní poplatky -  panel byl doplněn o výpočet podle nové vyhlášky 255/2000 Sb.
- Inovovány byly výpočty v panelu Poštovní poplatky (dle ceníku platného od 1.1.2001).
- Upraven byl panel Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti tak, aby respektoval nařízení vlády z ledna 2001.
- Byla přidána nová Diskontní sazba ČNB. Tato aktualizace je k dispozici i pro stažení přes Internet - zde.

         Verze 2.20:         
- Odměna správce při konkurzu a vyrovnání -  panel byl upraven podle poslední novely zákona.
- Inovovány byly výpočty v panelu Poštovní poplatky (dle ceníku platného od 1.7.2000).
- Upraven byl rovněž panel Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti tak, aby respektoval všechny novely a nařízení vlády až do prosince 1999 včetně.
- Celá řada nových správních poplatků byla zapracována do panelu Správní poplatky.


         Verze 2.13:         
- Daň dědická a z převodu nemovitostí - panel inovován podle novely 169/1998 Sb. (novela 95/1999 Sb. panel neovlivnila).
- Inovovány byly výpočty v panelu Poštovní poplatky (dle ceníku platného od 1.1.2000) a Státní sociální dávky, životní minimum (dle nařízení vlády č. 56/2000 Sb. - platné od 1.4.2000).
- Upraven byl rovněž panel Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti tak, aby respektoval všechny novely a nařízení vlády až do prosince 1997 včetně a rovněž umožňoval výpočet náhrad podle Občanského zákoníku.

         Verze 2.12:         
- Penále 2 - splátkový kalendář (A96 + F96) - nový panel, obdoba panelu Penále, která umožňuje kompletní evidenci případu (tedy včetně postupných splátek dluhu a nabíhání nových dluhů) a kompletní výpočet úroků z prodlení pro celý případ.
- Penále (A96 + F96) - panel Penále byl nově doplněn o možnost přímého zadávání úrokové sazby podle diskontní sazby ČNB (dle ustanovení vyhlášky 142/1994 Sb.).
- Odhad daňové povinnosti (F96) - nyní Vám pomůže i s odhadem zdravotního a sociálního pojištění.

        Verze 2.1(1):        
- Rozhodčí řízení - nový panel, který počítá výšku poplatku za rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
- Odpisy základních prostředků - nový panel pro výpočet odpisů investičního majetku v jednotlivých odpisových rocích.
- Odhad daně z příjmu fyzických osob - nový panel určený k základnímu odhadu výše daňové povinnosti daně z příjmu fyzických osob.

           Verze 2.0:           
- Odměna správce při konkurzu a vyrovnání -  nový panel, který umožňuje provádět výpočet odměn správce konkursní podstaty při konkursu a vyrovnání.
- Daň dědická a z převodu nemovitostí - nový panel umožňující provádět výpočet daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti.
- Poštovní poplatky - nový panel, který počítá poštovní poplatky nejrůznějších služeb České pošty platné od 1.4.1998.
- Odměny notářů -  nový panel pro stanovení výše poplatků vybíraných notáři za různé úkony.
- Panel Odměny advokátů byl upraven pro výpočet odměn i podle nové vyhlášky číslo 235/1997 Sb.
- Upraven byl rovněž panel Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti tak, aby respektoval všechny novely a nařízení vlády až do prosince 1997 včetně a rovněž umožňoval výpočet náhrad podle Občanského zákoníku.
- Byly vylepšeny některé tiskové funkce programu zejména pro tisk na tiskárnách s vyšším rozlišením.

 


Tyto aktualizace jsou k dispozici i majitelům starších verzí ! ! !
Cena systémů AdvoKalk96 a FinKalk96 se zavedením novinek nezvyšuje !

horizontal rule

 


Úvod ] Nahoru ] [ Přehled verzí ] Panely ] Objednávka ] Aktualizace ] Podpora ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47